• Polski
  • Slovak
A A A

PRZETARGI

 
Ogłoszenie

Zarząd Główny Towarzystwa Słowaków w Polsce w związku z uchwałą  nr 1 
II Plenarnego ZG TSP w sprawie sprzedaży nieruchomości w gminie Jabłonka, 
przeznaczonych na cele prowadzenia działalności kulturalnej, oświatowej, 
naukowej, badawczo-rozwojowej i wychowawczej, podjętą w Kacwinie, dnia 23 listopada 2014 r., informuje, iż zamierza dokonać sprzedaży następujących działek: 
 
1. działka wraz z budynkiem gospodarczym w gminie Jabłonka, obręb Jabłonka,  oznaczona numerem 2497 o powierzchni 0,1800 ha,
2. działka w gminie Jabłonka, obręb Jabłonka, oznaczona numerem 2507 o powierzchni 0,0900 ha,
3. działka z budynkiem oraz budynek gospodarczy w gminie Jabłonka, obręb Chyżne, oznaczona numerem 3966/4 o powierzchni 0,1173 ha.


Informacje o sposobie składania ofert lub formie przeprowadzenia sprzedaży 
zostaną podane na naszej stronie internetowej w terminie do 26. 11. 2014 r., 
godz. 15.00.

Kraków, 25.11.2004 r.
       Sekretarz Generalny
Towarzystwa Słowaków w Polsce
 Ludomir Molitoris

 

_________________________________________________________

 

 

Towarzystwo Słowaków w Polsce                                 Kraków, 26.11.2014 r.

31-150 Kraków

ul. św. Filipa 7                                                                   

 

 

Ogłoszenie o przetargu Nr 1

 

 

Zarząd Główny Towarzystwa Słowaków w Polsce, 31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Jabłonce,

Gmina Jabłonka

 

1.   Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

•    działka ewidencyjna wraz z budynkiem gospodarczym w gminie Jabłonka, obręb Jabłonka, oznaczona numerem 2497 o powierzchni 0,1800 ha

2.   Opis nieruchomości:

•    Położenie – jednostka ewidencyjna Jabłonka, obręb: wieś Jabłonka, w pobliżu drogi prowadzącej do Zubrzycy, lokalizacja działki jest korzystna, z dobrą dostępnością komunikacyjną, dojazd bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, kształt działki jest regularny, korzystny, istnieje możliwość wykonania przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej. Na działce znajduje się budynek gospodarczy-murowany.

      Teren oznaczony symbolem planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka: MU - strefa mieszkaniowo-usługowa wielofunkcyjna.

      Właściciel: Towarzystwo Słowaków w Polsce

3.   Cena wywoławcza: 13.500 zł / ar, 243.000,00 zł za całość. Nieruchomość zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

4.   Czas i miejsce przetargu:

•    2 grudnia 2014 roku (tj. wtorek), o godz. 12°° w sali Zarządu Oddziału Towarzystwa Słowaków w Polsce w Jabłonce przy ul. Krakowskiej 4, II piętro – budynek GS Jabłonka.

7.   Wysokość wadium, termin i miejsce jego wpłacenia:

•     wadium w wysokości 5.000,- zł należy przelać na konto Towarzystwo Słowaków w Polsce w Banku PKO S.A. Kraków nr 36 1240 2294 1111 0000 3708 6972, najpóźniej do godz.
1500, dnia 1 grudnia 2014 roku, podając numer przetargu.

8.   Skutki uchylenia się oferenta od zawarcia umowy:

W przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży
w ciągu 7 dni od przetargu, wadium przepada na rzecz Towarzystwa Słowaków w Polsce. Osobą upoważnioną do udzielania bardziej szczegółowych informacji jest Ludomir Molitoris, sekretarz generalny TSP.

 

Sekretarz Generalny

Towarzystwa Słowaków w Polsce

Ludomir Molitoris

 

 

 

 

 _________________________________________________________

 

 

 

 

Towarzystwo Słowaków w Polsce                                        Kraków, 26.11.2014 r.

31-150 Kraków

ul. św. Filipa 7                                                                   

 

 

Ogłoszenie o przetargu Nr 2

 

 

 

Zarząd Główny Towarzystwa Słowaków w Polsce, 31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Jabłonce,

Gmina Jabłonka

 

1.   Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

•    działka ewidencyjna wraz z budynkiem gospodarczym w gminie Jabłonka, obręb Jabłonka, oznaczona numerem 2507 o powierzchni 0,0900 ha

2.   Opis nieruchomości:

•    Położenie – jednostka ewidencyjna Jabłonka, obręb: wieś Jabłonka, w pobliżu drogi prowadzącej do Zubrzycy, lokalizacja działki jest korzystna, z dobrą dostępnością komunikacyjną, dojazd bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, kształt działki jest nieregularny, korzystny, istnieje możliwość wykonania przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej. Działka jest niezabudowana.

      Teren oznaczony symbolem planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka: MU - strefa mieszkaniowo-usługowa wielofunkcyjna.

      Właściciel: Towarzystwo Słowaków w Polsce

3.   Cena wywoławcza: 11.000 zł + podatek VAT 23% = 13.530,- zł / ar  121.770,00 zł za całość brutto.

4.   Czas i miejsce przetargu:

•    2 grudnia 2014 roku (tj. wtorek), o godz. 13°° w sali Zarządu Oddziału Towarzystwa Słowaków w Polsce w Jabłonce przy ul. Krakowskiej 4, II piętro – budynek GS Jabłonka.

7.   Wysokość wadium, termin i miejsce jego wpłacenia:

•     wadium w wysokości 5.000,- zł należy przelać na konto Towarzystwo Słowaków w Polsce w Banku PKO S.A. Kraków nr 36 1240 2294 1111 0000 3708 6972, najpóźniej do godz.
1500, dnia 1 grudnia 2014 roku, podając numer przetargu.

8.   Skutki uchylenia się oferenta od zawarcia umowy:

W przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży
w ciągu 7 dni od przetargu, wadium przepada na rzecz Towarzystwa Słowaków w Polsce. Osobą upoważnioną do udzielania bardziej szczegółowych informacji jest Ludomir Molitoris, sekretarz generalny TSP.

 

Sekretarz Generalny

Towarzystwa Słowaków w Polsce

Ludomir Molitoris

 

 

 

Towarzystwo Słowaków w Polsce                                 Kraków, 27.11.2014 r.

31-150 Kraków

ul. św. Filipa 7                                                                                      

 

 _________________________________________________________

 

Ogłoszenie o przetargu Nr 4

 

 

Zarząd Główny Towarzystwa Słowaków w Polsce, 31-150 Kraków, ul. św. Filipa 7,  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chyżnem,

Gmina Jabłonka

 

1.   Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

•    działka ewidencyjna wraz z budynkiem gospodarczym w gminie Jabłonka, obręb Chyżne, Chyżne nr 294, oznaczona numerem 3966/4 o powierzchni 0,1173 ha

2.   Opis nieruchomości:

•    Położenie – jednostka ewidencyjna Jabłonka, obręb: wieś Chyżne, przy drodze krajowej prowadzącej ze Słowacji, lokalizacja działki jest bardzo korzystna, z dobrą dostępnością komunikacyjną, dojazd bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, kształt działki jest regularny, bardzo korzystny, nieruchomość jest uzbrojona w sieć energetyczną,  posiada własną studnię, jest ogrodzona i zabudowana budynkiem z lat 50-tych, podpiwniczonym, piętrowym, z użytkowym poddaszem o łącznej powierzchni 439,12 m2. Na nieruchomości znajduje się również budynek gospodarczy o pow. 91,40 m2.

      Właściciel: Towarzystwo Słowaków w Polsce

3.   Cena wywoławcza: 306.000 zł za całość. Nieruchomość zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

4.   Czas i miejsce przetargu:

•    2 grudnia 2014 roku (tj. wtorek), o godz. 15°° w sali Zarządu Oddziału Towarzystwa Słowaków w Polsce w Jabłonce przy ul. Krakowskiej 4, II piętro – budynek GS Jabłonka.

7.   Wysokość wadium, termin i miejsce jego wpłacenia:

•     wadium w wysokości 5.000,- zł należy przelać na konto Towarzystwo Słowaków w Polsce w Banku PKO S.A. Kraków nr 36 1240 2294 1111 0000 3708 6972, najpóźniej do godz.
1500, dnia 1 grudnia 2014 roku, podając numer przetargu.

8.   Skutki uchylenia się oferenta od zawarcia umowy:

W przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży
w ciągu 7 dni od przetargu, wadium przepada na rzecz Towarzystwa Słowaków w Polsce. Osobą upoważnioną do udzielania bardziej szczegółowych informacji jest
Ludomir Molitoris, sekretarz generalny TSP.

 

Sekretarz Generalny

Towarzystwa Słowaków w Polsce

Ludomir Molitoris

 


 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com