• Polski
  • Slovak
A A A

FS Spiš na festivale Jánošíkov dukát 2013

V dňoch 2-4.08.2013 sa v Rožňově pod Radhoštěm uskutočnil XV. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru v Českej republike.
Vo festivalovom programe sa už viackrát prezentovali naše folklórne súbory. Tento rok bol pozvaný FS Spiš z Novej Belej pod vedením J. Majerčaka. Počas festivalu viackrát prezentovali spišské i slovenské tance a spevy širokej verejnosti, za čo sa mu ušiel obrovský potlesk publika.
 

Ako uviedol riaditeľ festival dr. V. Fabišík: - Poslaním festivalu je rozvíjať pozitívny vzťah (hlavne mladých ľudí) k tradičnej slovenskej ľudovej kultúre svojho národa, podnecovať tvorivé schopnosti aktivistov folklóru žijúcich a pôsobiacich v ČR. Vytvoriť priestor pre rozvoj spolupráce a výmenu skúseností medzi folklórnymi súbormi. Prehĺbiť vzájomné kontakty medzi folklórnym hnutím na Slovensku a folklórnym hnutím v Českej republike, oboznámiť širokú divácku verejnosť s tvorbou folklórnych súborov, ktorí rozvíjajú a zachovávajú slovenské ľudové umenie. V neposlednom rade vytvoriť platformu k nadväzovaniu medzinárodných kontaktov so súbormi v zahraničí, ktoré rozvíjajú a spracovávajú slovenské ľudové umenie.

V rámci sprievodných akcií boli stretnutia s remesleníkmi, prezentácia ľudových remesiel, ukážky tradičných remesiel ich majstrami. Medzi pozvanými boli remesleníci zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky. Zároveň boli pripravené ochutnávky regionálnych jedál.
Jedným zo záujímvých sprievodných festivalových podujatí boli XIII. majstrovstvá Valašského kráľovstva v mútení masla, ktoré vzbudili záujem i zhromaždili početné publikum. Je to názorná ukážka remesla, s ktorým sa už môžeme veľmi zriedkavo stretnúť. (aj) 

Autor:AJ
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com