• Polski
  • Slovak
A A A

Ostatki – Fašiangy Krempachy 2015

Towarzystwo Słowaków w Polsce

zaprasza
 
7-8 lutego 2015 r.
 
na
 
Ostatki – Fašiangy
Krempachy 2015
 
 
P R O G R A M:
 
7 lutego (sobota)
Dom Kultury w Krempachach, godz. 19.00
• występy solistów, instrumentalistów i kapel ludowych
• koncert gościnny ZF Vrchovina ze Starej Lubowni
 
8 lutego (niedziela)
Dom Kultury w Krempachach, godz. 14.00
• koncert gościnny ZF Vrchovina ze Starej Lubowni
• występy krajańskich zespołów folklorystycznych
 
 
 
PRAVIDLÁ SÚŤAŽNEJ  PREHLIADKY  „FAŠIANGY – OSTATKI 2015“,
ktoré sa uskutočnia 7. – 8. februára 2015
 v Kultúrnom dome v Krempachoch na Spiši
 
Prehliadka „FAŠIANGY – OSTATKI‘ 2015“ je podujatím organizovaným Spolkom Slovákov v Poľsku pre slovenskú menšinu žijúcu na Spiši a na Orave, ktorej cieľom je udržiavanie slovenského národného povedomia v krajanskom prostredí. Je organizovaná pre všetkých tých záujemcov, ktorí svojím amatérskym ľudovým prejavom: sólovým spevom, hrou na hudobnom nástroji, účinkovaním v súbore alebo kapele chcú ostatných zabaviť a rozveseliť. Veľmi dôležitou vecou je taktiež starostlivosť o to, aby stará ľudová slovesnosť a ľudové zvyky, ktoré sú na Zamagurí a na hornej Orave naďalej živé, nezanikli. Je to hlavné poslanie prehliadky „FAŠIANGY – OSTATKI‘ 2015“.
Je nevyhnutné, aby jednotlivé súbory svoje vystúpenia pripravili v dĺžke maximálne do 20 min. a aby boli tieto vystúpenia predvedené zaujímavo, pekne a s úsmevom. Zároveň je potrebné, aby ste všetkým zdôraznili, že je to prehliadka slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na Spiši a Orave.
Presne vyplnenú Kartu účastníka, ktorá je uvedená hore, posielajte do 30. 1. 2015 na adresu ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków, telefonicky oznámte na: 12/632 66 04, 12/634 11 27 alebo na e-mailovú adresu: zg@tsp.org.pl s heslom „Karta účastníka na Fašiangy“.
 
I. Pravidlá prehliadky:
Súťažná prehliadka prebieha v dvoch vekových skupinách: deti do 15 rokov a dospelí v nasledujúcich kategóriách:
1.      Sóloví speváci – bez hudobného doprovodu, čas vystúpenia do 5 min.
2.      Spevácke skupiny (2-6 osôb) – bez hudobného doprovodu čas vystúpenia do 5 min.
3.      Sóloví inštrumentalisti čas vystúpenia do 5 min.
4.      Ľudové kapely (2-6 osôb) čas vystúpenia do 10 min.
5.      Folklórne súbory (detské a mládežnícke; dospelé); čas vystúpenia do 20 min.
II. Požiadavky k repertoáru:
Súťažiaci sa predstavia dvoma piesňami, z ktorých jedna musí byť v slovenčine. Piesne by mali byť tematicky spojené s fašiangovým obdobím, mali by mať zábavný charakter a veselú pointu.
 
III. Hodnotenie:
Porota bude pri vystúpení hodnotiť:
·   správnu interpretáciu piesní a skladieb
·   používanie  jazyka (slovenčiny; miestneho nárečia)
·   vhodný výber piesní
·   primerané oblečenie
· dodržanie počtu prezentovaných piesní a skladieb a časového rámca
· pri folklórnych súboroch – tanečnú, spevácku a hudobnú zložku (živá hudba), nadviazanie kontaktu s publikom.
 
Autor:EK
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com