• Polski
  • Slovak
A A A

HistóriaSpoločensko-kultúrny mesačník Život sa stál národnostným časopisom, zaoberajúcim sa všeobecnými spoločenskými otázkami slovenskej a českej národnostnej menšiny žijúcej v Poľsku. Dlhé roky sa zaoberá problematikou činnosti meniaceho sa krajanského hnutia Slovákov v Poľsku (do roku 1995 aj Čechov), zaoberá sa právnou situáciou tejto spoločenskej skupiny, jej asimilačnými problémami v rámci poľskej spoločnosti, ako jej úspechmi  a ťažkosťami. Dôležitými problémovými otázkami, ktoré sa systematicky opakujú  na  stránkach Života, sú problémy slovenského školstva v Poľsku, spojenia s vlasťou, ako aj národná  rovnoprávnosť. Život je rozhodne časopisom, ktorý si ako hlavný cieľ vytýčil otázku pestovania slovenského materinského jazyka a rozvoja slovenskej národnej identity a materinského jazyka Slovákov žijúcich v Poľsku (do roku 1945 aj českého jazyka). Vychádza neustále od svojho vzniku dodnes. V súčasnosti patrí do skupiny najstarších vydávaných národnostných časopisov v Poľsku. V minulosti vydávanie časopisu podporovalo Ministerstvo kultúry a umenia PR (do r. 2005) a v súčasnosti  Ministerstvo vnútra a administratívy PR vo forme účelových dotácií.        

Adam Chalupec bol šéfredaktorom Života do roku 1991. Od 1991 funkciu šéfredaktora prevzal redaktor Ján Špernoga a plnil ju do júla 2006, do odchodu do dôchodku. Od augusta 2006 je šéfredaktorkou Agáta Jendžejčíková. Sídlo redakcie Život sa nachádza v Krakove na ul. św. Filipa 7 a od r. 1993, po likvidácií RSW „Książka-Prasa-Ruch“, vydavateľom je Spolok Slovákov v Poľsku. Náklad časopisu Život v súčasnosti vynáša 2100 výtlačkov. Časopis je pripravovaný a v celku tlačený v Tlačiarni Spolku Slovákov Krakove, ofsetovou technikou, vo formáte A4 a s obsahom 44 plnofarebných strán. Kolportáž sa uskutočňuje prostredníctvom miestnych skupín a obvodov Spolku. V súčasnosti časopis Život je zasielaný do viacerých európskych štátov, USA, Kanady. V súčasnosti patrí k obsahovo a  ilustračné najbohatším časopisom pravidelné vychádzajúcim mimo hraníc Slovenska. Je to výsledok niekoľkoročnej práce meniacich sa redakčných kolektívov, práce nespočetnej skupiny korešpondentov, ako aj naďalej existujúceho záujmu v prostredí slovenskej národnostnej menšiny.

 

Strany: « Poprzednia 1 2 3 4
Autor:AJ
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com

Komentarze